spacerpodachu

Temat: O czym swiadczy obnizony poziom...
... te skroty: PDW - wskaźnik zróżnicowania objętości płytek krwi P-LCR - wskaźnik płytkowy dużych komórek o objętości powyżej 15 fL MPV - średnia objętość płytek krwi
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,216,42434520,42434520,O_czym_swiadczy_obnizony_poziom_.htmlTemat: interpretacja wyników
Co to jest i co oznacza za wysoki poziom PDW- 16,5 fl( norma do 11,5) MPV- 12,2( norma do11,1) P-LCR-43,7( norma do24) %NEUT-76,2( norma do 70) Sam dzisiaj szukałem tu pomocy, nie znalazłem, ale udało mi się wynaleźć w googlach 2 pomocne stronki: http://www.hcv.pl/artykul.php?kat=3&dzial=&id=13 < co za co odpowiada http://www.nerczyca.pl/badania/krew2.php < objaśnienie skrótów Niestety nie wszystko tam jest. ----------------------------------------------------------------------- PDW - wskaźnik zróżnicowania objętości płytek krwi ??? ----------------------------------------------------------------------- MPV - średnia objętość płytek krwi, trombocytów Nadmiar: Do nadmiaru trombocytów (trombocytopenii) dochodzi w wyniku chorób nowotworowych, ciężkich infekcji, w stanach pooperacyjnych lub na skutek znacznej utraty krwi oraz usunięcia śledziony. Rzadziej do zwiększenia wartości trombocytów prowadza zaburzenia funkcji szpiku kostnego, jednakże w razie zaistnienia białaczki, może dochodzić do ilościowego wzrostu upośledzonych trombocytów. ----------------------------------------------------------------------- P-LCR - wskaźnik płytkowy dużych komórek o objętości powyżej 15 fL ??? ----------------------------------------------------------------------- NEU (NEUT?) - liczba lub odsetek neutrofili Norma: neutrofile (pałeczkowate) 0-5% neutrofile (segmentowate) 30-80% eozynofile 0-6% bazofile 0-2% Niedobór: Do...
Źródło: topranking.pl/1849/interpretacja,wynikow.php


Temat: morfologia wyniki
PDW-wskaźnik zróżnicowania objętości płytek krwi-%:6,1-11 (42-59) MPV-średnia objętość płytek krwi- 8,8-12 P-LCR - wskaźnik płytkowy dużych komórek o objętości powyżej 15 fL- % : 6-24
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,216,19836664,19836664,morfologia_wyniki.html


Temat: Co oznaczaja te skróty badan krwi?
BLAST - liczba lub odsetek komórek blastycznych LUC - duże komórki peroksydazo-ujemne WVF - wskaźnik żywych krwinek białych 3-diff oraz 5-diff - metody pozwalające różnicować krwinki białe na 3 i na 5 grup PLT - liczba płytek krwi PLTi - liczba płytek krwi określona metodą impedancyjną PLTo - liczba płytek krwi określona metodą optyczną MPV - średnia objętość płytek krwi PCT - trombokryt (analogia z hematokrytem) PDW - wskaźnik zróżnicowania objętości płytek krwi LP - liczba lub odsetek dużych płytek o objętości powyżej 20 fL P-LCR - wskaźnik płytkowy dużych komórek o objętości powyżej 15 fL RBC - liczba krwinek czerwonych RBCi - liczba krwinek czerwonych określona metodą impedancyjną RBCo - liczba krwinek czerwonych określona metodą optyczną HGB - stężenie hemoglobiny we krwi HCT - hematokryt PCV - łączna objętość elementów morfotycznych krwi MCV - średnia objętość krwinek czerwonych MCH - średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej RDW - wskaźnik zróżnicowania objętości krwinek czerwonych (anizocytoza) RETC - liczba lub odsetek retikulocytów IRF - frakcja niedojrzałych retikulocytów NRBC - bezwzględna liczba erytroblastów/erytroblasty RRBC - oporne na lizę krwinki czerwone...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22,74538388,74538388,Co_oznaczaja_te_skroty_badan_krwi_.html


Temat: Czy te wyniki krwi dziecka są prawidlowe?Kto wie?
- duże komórki peroksydazo-ujemne WVF - wskaźnik żywych krwinek białych 3-diff oraz 5-diff - metody pozwalające różnicować krwinki białe na 3 i na 5 grup PLT - liczba płytek krwi PLTi - liczba płytek krwi określona metodą impedancyjną PLTo - liczba płytek krwi określona metodą optyczną MPV - średnia objętość płytek krwi PCT - trombokryt (analogia z hematokrytem) PDW - wskaźnik zróżnicowania objętości płytek krwi LP - liczba lub odsetek dużych płytek o objętości powyżej 20 fL P-LCR - wskaźnik płytkowy dużych komórek o objętości powyżej 15 fL RBC - liczba krwinek czerwonych RBCi - liczba krwinek czerwonych określona metodą impedancyjną RBCo - liczba krwinek czerwonych określona metodą optyczną HGB - stężenie hemoglobiny we krwi HCT - hematokryt PCV - łączna objętość elementów morfotycznych krwi MCV - średnia objętość krwinek czerwonych MCH - średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej RDW - wskaźnik zróżnicowania objętości krwinek czerwonych (anizocytoza) ... Hemoglobina Hematokryt Średnia objetość Średnia zawartość Grupa wieku krwinki (MCV) hemoglobiny w krwince(MCH) (g/dl) (vol.%) (fl) (pg/E) śred. min. śred.min. śred.min. śred. min. 1-3 dni 18,5 14,5 56 45 108 95 34 31 1 miesiąc 14,0 10,0 43 31 104 85 ... 0-1 Prawidłowy mielogram: Rodzaj komórek Zakres % Układ czerwonokrwinkowy Proerytroblasty 0,5-5 Erytroblasty: zasadochłonne 1,0-3,0 polichromatofilne 2,0-20,0 kwasochłonne 2,0-10,0 Układ białokrwinkowy Mieloblasty 0,1-3,5 Promielocyty 0,5-5 Mielocyty: obojętnochłonne 5-20 kwasochłonne 0,1-3 zasadochłonne 0-0,5 Metamielocyty: obojętnochłonne 8-25 kwasochłonne 0-2 zasadochłonne 0-0,1 Granulocyty pałeczkowate: obojętnochłonne 10-30 kwasochłonne 0,4-3 zasadochłonne 0-0,1 Granulocyty segmentowane: obojętnochłonne 11-30 kwasochłonne 0,2-3 zasadochłonne 0-0,5 Układ chłonny; Limfocyty 5-20 Plazmocyty 0-3,5 Układ siateczkowo-śródbłonkowy Monocyty 0-2,5 Komórki siateczki właściwej 0-1,5 Układ płytkotwórczy Megakariocyty 0,1-0,5 Układ czerwonokrwinkowy a białokrwinkowy jest jak 1:3 do 1:4 Krwinki czerwone, hemoglobina, retikulocyty, płytki krwi: Liczba Eres u: średnie lub zakres wartości prawidłowych kobiety x1012 /L (1uL) 4,4 (4 400 000); 3,9-5,6 mężczyźni x1012 /L (1uL) 5,15 (5 150 000); 4,5-6,0 MCV fL (um3 ) 80-95 MCH fmol (pg) 1,8-2,2 (27-32) MCHC mmol (%) 20-21 (32-34) grubość w um 1,7-2,5 średnica w um 6,0-9,0 Hb kobiety mmol/L (g/100mL) 8,6 (13,8) Hb mężczyźni mmol/L (g/100mL) 9,6 (15,5) HCT kobiety % 36-48 HCT mężczyźni % 40-52 retikulocyty % 0,003-0,015 PLT - płytki krwi x109 /L (1uL) 150-300 (150 000-300 000) MPW fL 8,8-12 PDW fL (%) 6,1-11 (42-59) PCT % 0,14-0,36 LP x1000/uL (%) 2-18 (0,2-6) P-LCR % 6-24 PLT-HISTOGRAM fL 1,5-35
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,567,9530304,9530304,Czy_te_wyniki_krwi_dziecka_sa_prawidlowe_Kto_wie_.html


© 2009 spacerpodachu - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates